top of page

KOULUTUS

Rosen-metodi kurssit ovat avoimia kaikille yli 25-vuotiaille. Kurssille voi osallistua pelkästään oman itsen löytämisen vuoksi tai tähtäimenä valmistua Rosen-terapeutiksi.

Kurssit ovat prosessiluonteisia ja noudattavat samoja linjoja kaikkien maailmassa toimivien Rosen-koulujen kanssa. Rosen Method School Finland kouluttaa Suomessa Rosen-terapeutteja ja noudattaa Rosen instituutin (RI) laatimia kansainvälisiä sääntöjä.

Kursseilla luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, tehdään erilaisia harjoituksia omaa itseä kuunnellen. Pysähdytään jakopiiriin ja seurataan opettajan tai avustajien tekemiä hoitoja ja harjoitellaan hoitojen tekemistä pareittain sekä kuulostellaan kehoa Rosen-liikunnan avulla.

Peruskurssi on avauskurssi Rosen-opinnoille. Sen tarkoituksena on antaa kokemuksellinen ja tiedollinen tutustuminen Rosen-metodiin. Osallistujalta ei vaadita mitään erityistä taustakoulutusta.

Kursseja ei suositella ihmisille, jotka joutuvat käyttämään vahvoja psyykelääkkeitä.

Head Massage

Rosen-terapeutiksi valmistumisen vaatimukset

Rosen-metodi kursseille voi osallistua myös pelkästään oman henkilökohtaisen kehityksen vuoksi, vaikka ei lähtisikään terapeutti-koulutukseen. Neljännellä jatkokurssilla opettajat haastattelevat opiskelijaa ja arvioivat opiskelijan edistymistä kursseilla. Tuolloin myös vahvistetaan onko opiskelija Rosen-terapeuttikoulutuksessa.

Vähimmäisvaatimukset Rosen-terapeutiksi Suomen koulun ohjelmalla:

Peruskurssi, 3 päivää (15 tuntia) +

 • 2 viikonlopputapaamista, 2 x 2 päivää (2×12 tuntia)

 • 8 jatkokurssia, 8 x 6 päivää (yht. 288 tuntia)

 • Anatomian ja fysiologian perusopinnot (vähimmäisvaatimus 50 tuntia)

 • Rosen-anatomia  4 päivää (20 tuntia)

Harjoittelujakso: 350 asiakashoitoa +

 • 25 omaa hoitoa Rosen-terapeutilta

 • vähintään 12 tuettua hoitoa opettajan kanssa omalle asiakkaalle

 • 2 työnohjauskeskustelua

 • 4 viikonloppu-ryhmätapaamista

 • Ensiapu 1 -kurssi

Opiskelija voi suorittaa kurssinsa omassa tahdissa aloittaen peruskurssilla.

Koko koulutus kestää vähintään 4-5 vuotta.

Vuodessa voi suorittaa kolme jatkokurssia. Kurssien välinen aika on hyvin tärkeää omalle prosessille.

4. ja 8. jatkokurssit tulee suorittaa Suomessa, koska opettajien kanssa käytävät haastattelut käydään tällöin.


Jos opiskelijalla ei ole suoritettuna anatomian ja fysiologian perusopintoa (vähintään 50 tuntia), hän voi suorittaa ne omalla paikkakunnallaan tai verkossa jonkun muun instanssin järjestämänä, esim. lähihoitajakoulun tunneilla.

Opettajat seuraavat opiskelijan edistymistä koko koulutuksen ajan ja voivat harkinnan mukaan ohjata lisäkoulutuksiin, omien hoitojen ottamiseen ja muuhun opiskelua tukevaa toimintaan.

Opintopolku

1

Aloitteleva opiskelija

Tason I opiskelija voi kutsua itseään aloittelevaksi opiskelijaksi. 1.-4. jatkokurssi keskittyy vahvasti oman prosessin käsittelyyn ja itsetuntemuksen vahvistamiseen Rosen-työskentelyn opettelun lisäksi.

Opettajien haastattelu ja arviointi työskentelystä suoritetaan 4. jatkokurssilla. Tasolle II siirtymiseen tarvitaan opettajan antama lupa. Jos opiskelija ei ole valmis siirtymään II- tasolle, voi opettaja antaa opiskelijalle lisäsuorituksia tilanteesta riippuen.

Jatkokurssit 1. - 4.

2

Edistynyt opiskelija

Tason II opiskelija voi kutsua itseään edistyneeksi opiskelijaksi ja voi harjoitella perheenjäsenten, läheisten ystävien ja muiden opiskelijoiden kanssa ilman veloitusta.

Opiskelijan haastattelu ja arviointi työskentelystä suoritetaan 8. jatkokurssilla opettajien kanssa. Opettajien hyväksyntä tarvitaan ennen kuin opiskelija voi siirtyä tasolle III, eli harjoittelujaksolle.

Jatkokurssit 5.-8., perusanatomia/fysiologia, Rosen-anatomia ja yksi viikonloppukurssi.

3

Harjoittelija

Tason III opiskelija voi kutsua itseään Rosen-harjoittelijaksi. Hän alkaa tekemään harjoitushoitoja asiakkaille ja aloittaa oman vastaanoton ja veloittaa tekemistään hoidoista. 

Kaikki senior-opettajat tekevät yhdessä päätöksen Rosen-terapeutiksi hyväksymisestä ja todistuksen myöntämisestä. Todistus anotaan Rosen Instituutilta (RI), joka vahvistaa hyväksymisen ja lähettää todistuksen sekä kirjaa valmistuneen kansainväliseen rekisteriinsä.

Opettajilla on oikeus tarvittaessa vaatia lisäopintosuorituksia. Opettajilla on myös oikeus tarvittaessa keskeyttää alalle soveltumattoman opiskelijan opinnot.

Rosen-liikunnanohjaaja

Liikuntakurssi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä omaa kehotuntemustaan sekä itsetuntemustaan liikkeen avulla. Kurssille tulo ei edellytä liikunnallista taustaa. Sille voi osallistua vain omaksi ilokseen tai mielessä kouluttautua Rosen-liikunnanohjaajaksi. Liikunnan sekä kehon vapautumisen myötä tulee tilaa ilolle ja nautinnolle.

Rosen-liikuntakurssilla:

 • kurssin ohjaaja ohjaa joka päivä tunnin mittaisen liikuntasession

 • opetellaan Rosen-liikunnan teoriaa ja periaatteita

 • opetellaan liikunnan ohjaamista sen eri osioiden mukaan

 • jaetaan liikunnan tuoman itsetuntemuksen kokemuksia, niin tunne- kuin fyysiselläkin tasolla

 • harjoitellaan seuraamaan ja havaitsemaan liikettä itsessämme ja toisissamme (kehon luentaa)

Rosen-liikunnanohjaajaksi koulutusvaatimuksena on osallistua yhteensä 125 tuntia kestävään koulutukseen, jonka jälkeen seuraa noin vuoden mittainen harjoittelujakso.

Rosen-liikuntakurssit noudattavat  Rosen Instituutin laatimia koulutusvaatimuksia.

Rosen-liikunta on kehon liikkeen kuuntelua ja liikkumisen iloa.
bottom of page