top of page

Rosen-metodi

Rosen-metodin virallinen tuotemerkki

Mitä Rosen-metodi on?

 

Rosen-metodi on kokonaisvaltainen keho-mielitietoinen hoitomuoto - kehoterapia, jossa käytetään kosketusta sekä tarpeen mukaan myös sanoja.

Rosen-hoidossa terapeutin kuuntelevien käsien ja läsnäolevan olemuksen avulla meillä on mahdollisuus saada kosketus kehossamme oleviin jännityksiin.

Hoito vaikuttaa hermojärjestelmäämme ja tekee meidät sisältä käsin tietoisemmiksi omasta elävästä kehostamme. Oivallamme, että omaa itseä on mahdollista todella kuunnella ja alamme avautua enemmän omaksi itseksemme ja näyttää, kuka olemme.

Rosen hoito, Rosen terapia

Yleistä Rosen-hoidosta

Rosen-metodin hyödyt

Esimerkkejä hoitojen vaikutuksista:

 • rentoutuminen ja hengityksen vapautuminen

 • tunteiden tunnistaminen

 • fyysiset kivut ja kireydet vähenevät

 • itsetuntemus lisääntyy

 • omat rajat selvenevät

 • yleinen hyvinvointi ja luovuus kasvavat

 • omien tarpeiden ja uusien valintamahdollisuuksien löytäminen

Kuinka usein hoidossa käydään?

Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Kokemus on osoittanut, että aluksi on hyvä käydä hoidossa muutaman kerran 1-2 viikon välein. Näin saa käsityksen siitä, miten hoito toimii. Jatkokäyntejä varattaessa on tärkeää, että kuuntelee omaa itseään. Hoidoissa voi käydä pitkäänkin ja pitää haluttaessa taukoja.

Yleistä hoidosta:

 • käyntikerta on noin tunnin mittainen

 • käsittely tapahtuu hoitopöydällä

 • terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeistukset

 • hoidon jälkeen on hyvä varata itselle rauhallista aikaa

Hoito on aina yksilöllinen kokemus. Myös asiakkaan jokainen erillinen hoito on ainutkertainen kokemus. Kukin hoitokerta aloitetaan aina sen hetkisestä tilanteesta.
Rosen-terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Häntä koskee Rosen Instituutin laatimat eettiset säännöt.

Milloin Rosen-hoito ei sovi?

Rosen-hoidot on tarkoitettu aikuisille ihmisille, jotka kykenevät ottamaan vastuun itsestään ja omista tunteistaan.

Lapsille ei tehdä Rosen-hoitoja.
Hoitoa ei suositella ihmisille, jotka käyttävät vahvoja psyykelääkkeitä.
Jos ihmisellä on akuutti tulehdussairaus ei Rosen-hoitoa suositella. (esim. akuutissa vaiheessa olevat syöpäsairaudet).
Huume- ja alkoholiriippuvuus ovat este hoidolle. Henkilöiden, joilla on päihdetaustaa, olisi hyvä olla useamman vuoden raittiina ennen Rosen-hoitoon tulemista. Asiasta kannattaa keskustella Rosen-terapeutin kanssa etukäteen.

Marion Rosen

Kosketusta keholle ja mielelle

Marion Rosen syntyi Nürnbergissä Saksassa vuonna 1914. Hän aloitti hengitys- ja rentoutusmenetelmien opiskelun 1930-luvulla. Toisen maailmansodan aikana Marion pakeni ensin Ruotsiin, missä hän kouluttautui lääkintävoimistelijaksi ja sitten Kaliforniaan, missä hän suoritti fysioterapeutin tutkinnon.

Työskennellessään asiakkaittensa kanssa Marion kiinnostui kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Hän alkoi ymmärtää, että kivulla on usein syvällisempiä taustasyitä. Hän huomasi, että ne asiakkaat, jotka hoidon aikana puhuivat kokemuksista ja tapahtumista elämässään, toipuivat nopeammin kuin ne, jotka eivät puhuneet.

Kivut myös paranivat eikä asiakkaiden tarvinnut enää tulla uudestaan saman vaivan vuoksi. Marion Rosenin yli 50 vuoden kokemus tiivistyy nykyisin ajatukseen, että krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa ja usein kipuakin tuottavaa. Se on myös osa sitä estettä tai muuria, mikä erottaa henkilön todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.

Marion Rosen kehitti Rosen-metodin
bottom of page